Vnitřní předpis ke stravování dětí a zaměstnanců, podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., vyhlášky č. 463/2011 Sb., vyhlášky č. 17/2015 Sb. A vyhlášky č. 210/2017 Sb.

Účinnost od 1. 9. 2021

strávníci 3 - 6let:

  • dopolední svačina 11,- Kč
  • oběd               22,- Kč
  • odpolední svačina 9,- Kč

Celkem:                 42,- Kč

strávníci 7 – 10let:

  • dopolední svačina 13,-Kč
  • oběd 22,- Kč
  • odpolední svačina 9,- Kč

Celkem:                  44,- Kč

dospělí: oběd 50,- Kč (zaměstnanci příspěvek z FKSP 10,-)

DENNÍ STRAVNÉ se odhlašuje pouze do 7:30 hodin.  FORMOU SMS NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH UČITELEK PŘÍSLUŠNÉ TŘÍDY NEBO ELEKTRONICKY PŘES APLIKACI NAŠE MŠ (bližší informace na vývěsce v šatně). Pokud dítě onemocní a není řádně omluveno, je mu počítána celodenní strava.

V den náhlého onemocnění dítěte mají rodiče nárok na vyzvednutí oběda do přinesených nádob nejpozději do 11.45 hod ve školní kuchyni. Pro nemocné děti nevaříme, oběd je možno vyzvednout pouze 1. den (viz. školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška o MŠ č. 14/2005 Sb.).

Stravné a školné se hradí ZÁLOHOVĚ (od 5. do 20. dne v příslušném měsíci) pouze BANKOVNÍM PŘEVODEM na číslo účtu MŠ: 35-540 277 369 / 0800, vždy do 20. dne v měsíci. (informace o výši částky jsou k dispozici v MŠ).

Pro snadnější dohledání platby je NUTNÉ uvést ve zprávě pro příjemce JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

HOTOVOSTNÍ PLATBY SE NEPŘIJÍMAJÍ.

  • za děti s odkladem školní docházky a ty, které se zúčastní v roce 2022 zápisu do ZŠ, se ŠKOLNÉ NEHRADÍ a je účtováno pouze stravné.

Kontrola provedení plateb probíhá vždy ke konci příslušného měsíce.

Pokud ke kontrolnímu dni nebude platba na účet mateřské školy přijata a rodiče se nedomluví s ředitelkou školy osobně jinak, nebude dítě od následujícího dne přijato do MŠ do doby připsání částky na účet mateřské školy.

 

V Rakovníku 1. 9. 2021        Bc. Radka Sabová – ředitelka MŠ Průběžná Rakovník