Stravné a školné se hradí ZÁLOHOVĚ pouze BANKOVNÍM PŘEVODEM

na  číslo účtu MŠ: 35-540 277 369 / 0800

(od 5. do 20. dne v příslušném měsíci - informace o výši částky jsou k dispozici v MŠ).

Pro snadnější dohledání platby je NUTNÉ uvést variabilní symbol, ve zprávě pro příjemce JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

HOTOVOSTNÍ  PLATBY  SE  NEPŘIJÍMAJÍ.

Školné

Výše úplaty pro rok školní rok  2020/2021 na celodenní docházku je od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021:      500,- Kč měsíčně

Podrobnější informace naleznete: Školné předpis

Stravné

DENNÍ STRAVNÉ  se odhlašuje pouze do 7:30 hodin. Prostřednictvím aplikace Naše MŠ nebo formou sms na telefonních číslech učitelek příslušné třídy (bližší informace na vývěsce v šatně). Pokud dítě onemocní  a není řádně omluveno,  je mu počítána celodenní strava.

V den náhlého onemocnění dítěte mají rodiče nárok na vyzvednutí oběda do přinesených nádob nejpozději do 11.15 hod ve školní kuchyni.

strávníci 3 - 7 let:

  • dopolední svačina 9,- Kč
  • oběd 22,- Kč
  • odpolední svačina 9,- Kč

CELODENNÍ STRAVA 40,- Kč

Podrobnější informace naleznete: Stravné předpis