Den dětí

Několik ročníků oslav Mezinárodního dne dětí nás podporují studenti Masarykovy obchodní akademie. V tento slavnostní červnový den se nastrojí do pohádkových kostýmů a překvapí děti hrami i připravenými úkoly, které děti plní i v okolí mateřské školy.