Enviromentální projekty s Ekocentrem Koniklec


Zvědulka

Od září do listopadu se děti druhé třídy poměrně zkušeně ponořily do programu Se Zvědulkou za permakulturou. Získáním nové kamarádky s prapodivným jménem Zvědulka si děti ani nevšimly, co všechno "studují". Pozorování, experimenty, sdílení zkušeností a vlastní rozhodování a hodnocení děti posouvaly ke stále hlubším poznatkům a zkušenostem.

Aktuálně navazuje projekt

Koniklec

Jedná se o spolupráci mateřské školy s Markétou Hrnčálovou z Ekocentra Koniklec. Děti mají možnost vnímat, pozorovat, prožívat a lépe si uvědomit změny přírody v průběhu roku, což je hlavním záměrem programu.

Program trvá od září do června a je součástí cyklu „Zahrada v průběhu roku", který se skládá z 5 dílčích kapitol, které na sebe navazují:

  • Zahrada plodí.
  • Zahrada se chystá ke spánku.
  • Zahrada spí.
  • Zahrada se probouzí.
  • Zahrada kvete.

Úkolem jsou praktické badatelské činnosti během pobytu venku. Děti objevují zajímavosti zahrady a díky připravenému programu mohou více nahlédnout do rostlinné i živočišné říše. Zjistí, že domněnka zimního spánku zahrady nebyla zcela správná a nachází v ní poměrně rušný život. Zařazeny jsou i aktivity se sněhem, seznámení s nejběžnějšími druhy ptáků, otisk kůry některých stromů ze zahrady. Do programu jsou zařazeny pohybové aktivity.