Se Zvědulkou za permakulturou

Hlavním cílem programu je seznámit děti druhé třídy s permakulturou a jejími etickými principy. Tento program se uskutečnil od září do listopadu 2020 pod vedením Martiny Vinšové pomocí holčičky Zvědulky v prostředí školní zahrady, luk, travnatých ploch a lesa.

Děti

  • dokáží rozeznat, které předměty do přírody patří a které nikoliv,
  • zjistí, že je důležité pečovat nejen o sebe, ale i o lidi v našem okolí (dokázat navrhnout alespoň jeden způsob, jak pečovat o druhého),
  • se seznámí s etickým principem „Spravedlivého dělení" (dokážat vysvětlit, že je důležité dělit se),
  • postaví domeček pro skřítky z doprovodné pohádky a aplikují přitom všechny etické principy, se kterými se v programu seznámily.

Aktivity:

1. Ztvárnění Zvědulky z přírodnin

2. Pečujte o Zemi a nezanechávejte za sebou žádné stopy – „Stezka odpadků“

3. Péče o lidi – „Co kamarád potřebuje?“

4. Spravedlivé dělení – „S kým se podělím?“

5. Domky pro skřítky s aplikovanými etickými principy.

Permakulturní kurikulum - Představení permakultury, Živá příroda, Produkce potravy, Struktury, stavby a využívání zdrojů, Design, Sociální permakultura.