Angličtina pro děti

Již sedmým rokem mohou rodiče dětí z naší mateřské školy využívat spolupráci s rakovnickým výukovým centrem angličtiny Magdy Ostašové. S metodou Helen Doron se děti seznamují stejným způsobem, jakým přijímají svůj mateřskou jazyk. Dle zájmu rodičů může být naplněna kapacita maximálně 16 členné skupiny dětí předškolního věku. I v tomto počtu metoda umožňuje individuální přístup lektorky, která dle metodiky do jednotlivých lekcí zahrnuje zahrnuje výtvarné, pohybové i hudební aktivity, a podporuje tak rozvoj všech smyslů.

Kurz obsahuje 30 lekcí zpravidla v měsících říjen až květen. Výuka probíhá jedenkrát týdne a během 45 minutové lekce lektor komunikuje s dětmi pouze anglicky. Metoda angličtiny Helen Doron svým obsahem, slovní zásobou i zvolenými tématy odpovídá zájmům předškolních dětí a podporuje rozvoj jejich intelektu. Využití maňásků a atraktivních didaktických pomůcek ještě více doplňuje obvyklé nadšení dětí.

Někteří absolventi kurzů výuky angličtiny v mateřské škole prohlubují získané vědomosti v centru HELEN DORON English - Magda Ostašová.