PLÁNOVANÉ UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ STÁTEM VYHLÁŠENÝCH PRÁZDNIN

O letních prázdninách je MŠ uzavřena v od čtvrtka 1. července 2021 do pátku 30. července 2021.

Mateřská škola je otevřena od pondělí 2. srpna 2021.

Žádost o docházku dítěte na prázdninový provoz rodiče obdrží v dubnu 2021 a vyplněnou odevzdají do 14. května 2021.                                         

Platba za docházku během prázdninového provozu probíhá předem do pátku 18. 6. 2021 v HOTOVOSTI (školné 25,- Kč/den + stravné – dle předpisu. Na pozdější platby nebude brán zřetel a děti nebudou o prázdninách přijaty.

Přijaté platby za školné se nevrací, za stravné pouze na základě lékařského potvrzení.

Náhradní provoz v době uzavření mateřské školy Průběžná Rakovník zajišťují:

MŠ V PARKU A MŠ VINOHRADY

Platby v jiných MŠ probíhají předem. Rodiče si v příslušné mateřské škole vyzvednou Žádost o docházku dítěte na prázdninový provoz. Po uzavření žádostí na prázdninový provoz (přihlášky a potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte) odevzdají příslušné MŠ a zaplatí dle předpisu školy.