Logopedická depistáž v MŠ

Termín konání: 12. 11. 2021 | 08:00 - 14:00
Místo konání: MŠ Průběžná Rakovník
Logopedická depistáž v MŠ

POZOR ZMĚNA: PŘESUNUTO NA 12. 11. Pro rodiče, kteří přihlásili své děti k logopedické depistáži s Mgr. Lucií Kolskou, bude paní logopedka zjišťovat úroveň dětí. Dostavte se, prosím, dle časového harmonogramu. Pro rodiče je tato akce zcela zdarma, veškeré výdaje hradí MŠ. Těšíme se na vás ve sborovně školy!