Výsledky přijímacího řízení

02. 03. 2022

Již zveřejněny na vývěsce i po rozkliknutí odkazu.

978e9vu17v_____barv1

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2022/2023

Seznam nepřijatých dětí pro školní rok 2022/23

Srdečně zveme všechny rodiče přijatých dětí pro školní rok 2022/23 na informativní schůzku.

Dostavte se, prosím, bez dětí. Během setkání proběhne kontrola dokumentů, nahlášení a doplnění případných změn, vyplňování dalších dokumentů (evidenční list, GDPR, svolení k účasti na školních aktivitách apod.), dozvíte se o organizaci a průběhu vzdělávání a zodpovíme dotazy. Těšíme se na setkání.