Mateřská škola Průběžná Rakovník

byla postavena v roce 1981 jako závodní „12. mateřská škola – Zátiší" pro děti zaměstnanců Rakony a Autobrzd (původně čtyřtřídní škola se pro nedostatek dětí stala v roce 1987 pouze dvoutřídní a uzavřený pavilon byl nabídnut rakovnické Zvláštní základní škole).

V letech:

  • 1992 zrušení závodních mateřských škol a mateřskou školu přebírá Město Rakovník jako příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou.
  • 1993 k ředitelství školy přidružena mateřská škola V Lukách Rakovník z nevyhovujících organizačních důvodů dochází v lednu 1998 k jejich oddělení.
  • 1996 Rozhodnutím Školského úřadu je MŠ zařazena do sítě škol a předškolních zařízení.
  • 2000 název MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŮBĚŽNÁ RAKOVNÍK.
  • 2001 Speciální škola přestěhována do nové budovy a volný pavilon mateřské školy byl zrekonstruován na jednu třídu a tělocvičnu.
  • 2010 z důvodu potřeby navýšení kapacity se prostory mateřské školy rozšířily z původní dvoutřídky (50 dětí) na čtyřtřídní (100 dětí).
  • 2018 proběhla za finanční a věcné podpory firmy Lasselsberger s. r. o. a Města Rakovník v jednom z pavilonů rekonstrukce sociálních prostor pro děti a částečně i pro zaměstnance školy.

Současná kapacita školy je 100 dětí, které jsou v rámci dvou budov rozděleny do čtyř tříd s homogenním uspořádáním (podle věku dětí). Bezbariérový přístup nižších tříd dovoluje přijímat i děti se speciálními vzdělávacími potřebami.