Pilotáž modelu systému podpory začínajících učitelů

Jsme partnerskou školou SYPO, který podporuje nejen vzdělávání a rozvoj zkušených učitelů a ředitelů, ale svým dvouletým projektem podporuje začínající učitele v prvních letech jejich praxe.

Tvůrci projektu si jasně uvědomují, že začínající učitel je od počátku vystaven náročným požadavkům:

  • adaptace na nové prostředí a kolektiv,
  • velké množství informací,
  • plnění úkolů (výchovně vzdělávací činnosti, administrativy, komunikace s rodiči, veřejností a partnery školy atd).

Cílem projektu je napomoci ke snazšímu průběhu adaptačního období, uplatnění teoretických poznatků v praxi, stát se hodnotným průvodcem ve výchově a vzdělávání dětí, zorientovat se v prostředí konkrétní školy (i v procesu běžného každodenního života školy).
 
Závěry projektu předchozích let potvrdily, že systematická odborná i psychická podpora ze strany vedení školy(ředitel a zástupce ředitele) a uvádějícího učitele je příležitostí, jak začínajícímu učiteli pomoci obstát na začátku jeho profesní kariéry se ctí a zabránit tak jeho případnému odchodu ze školství.

Předpokládá se, že systematická péče a podpora začínajícího učitele ze strany vedení školy, uvádějícího učitele, kolegů, rodičů a veřejnosti pomůže překonat náročné začátky jeho nové role a může do budoucna přinést spoustu pozitiv.