Pedagogicko-psychologická poradna STEP

S pedagogicko-psychologickou poradnou Step s. r. o. Kladno jsme začali spolupracovat před pár lety, kdy jsme se zapojili do pilotní studie výzkumného projektu ohledně herně-diagnostické aplikace pro děti předškolního věku. Ve spolupráci pokračujeme zakoupením jejich produktu-ucelené Pedagogické diagnostiky iSophi.

Pro zjišťování úrovně dovedností dítěte využíváme sady pro děti ve věku 4-5 let a 5-7 let. Skvělým pomocníkem je digitální nadstavba v podobě sumářů pro učitele a rodiče, pracovní listy z kompletu S předškolákem doma, pořádáme odborná setkávání pro učitele a rodiče na téma školní zralost a připravenost.

Rodičům předáváme informace o slabších a silnějších stránkách svého dítěte v oblastech:

 • Grafomotorika
 • Verbální myšlení
 • Předmatematické představy
 • Sociální porozumění
 • Prostorová představivost
 • Sebeobsluha
 • Časová orientace
 • Jemná motorika
 • Zrakové vnímání
 • Hrubá motorika
 • Sluchové vnímání
 • Pozornost, Řeč