Realizujeme pravidelná setkávání rodičů s vedením mateřské školy prostřednictvím rodičovských kaváren. Společně strávený čas využíváme např. k diskuzím, představení didaktických pomůcek i výchovně-vzdělávacího procesu, ukázkám průběhu i výsledkům pedagogické diagnostiky. Přibližujeme postup a dokumentaci k OŠD (odkladu školní docházky) a zápisu do 1. tříd. Plánujeme výlety a sdílíme zkušenosti z letních i zimních pobytů, akcí v MŠ a mnoha dalšího dle potřeb rodičů.

|spolupráci podporují i naše paní kuchařky, které vždy využijí své kreativity a nachystají vynikající i oku lahodící pohoštění.