Školní aktivita Pohybem k radosti jsou odpolední vzdělávací činnosti zaměřené na rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního věku. Rodiče mohou přihlásit děti 2., 3. a 4. třídy. Aktivita probíhá v úterý a čtvrtek v tělocvičně školy.