Rozloučení s předškoláky se koná na školní zahradě ve svátečním duchu, společenském oblečení a proužkovaný běhoun jsme povýšili na červený! Děti i rodiče jsou plni očekávání a věřte, že jedno oko nezůstane suché. V tento slavnostní okamžik vzpomínáme za hudebního podkresu na předškolní roky a společná dobrodružství.

Děti jsou ošerpovány a s radostí přijmou drobné upomínkové předměty.

Na každém konci je dobré, že něco nového začíná.

Nezbývá než popřát: "Ať nad vámi září šťastná hvězda, děti!"