Základními principy mateřské školy P r ů b ě ž n á Rakovník se sportovním zaměřením jsou

P - POHYB, R – RADOST, Ů – ÚSPĚCH, B – BAREVNOST, Ě – EMPATIE, Ž – ŽIVOT, N - NÁZORNOST, Á – ASERTIVITA

  • Respektujeme rodinu jako nejdůležitější a nenahraditelnou roli v životě každého dítěte a proto svou odborností přispíváme k výchově rodinné, podporujeme ji a doplňujeme.

  • Usilujeme o celkový rozvoj a prosperitu mateřské školy, která je otevřená, spolupracující, zajišťující rodičům i veřejnosti profesionalitu a partnerství.

„Můj život by měl být naplněný úžasem, objevováním a dobrodružstvím. Vezmi mě proto ven a nech mě poznat a zamilovat si svět.

Já ti na oplátku připomenu, jaké to je vidět svět vlastníma očima a mít srdce otevřené“.

Dlouhodobý plán školy

Dlouhodobým cílem rozvoje mateřské školy je postupné plnění dílčích úkolů k podpoře vybudování silné a perspektivní školy, která se stane otevřenou, přátelskou a efektivní, v níž budou dětem předávány základy klíčových kompetencí pro přípravu na další stupeň vzdělávání.
 
Teprve ve stabilní instituci je možné vytvářet stejný prostor a stejné podmínky pro všechny děti s pestrým programem předškolního vzdělávání a umožnit tak rozvoj nadání talentovaných dětí i dětí se speciálně vzdělávacími potřebami s respektem k zájmům a potřebám všech.
 
Spokojenost a spolupráce všech zaměstnanců, dětí, rodičů i veřejnosti je nedílnou součástí vedoucí ke zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu.