O škole

Mateřská škola je umístěna v okrajové městské čtvrti "Zátiší". Sousedí s dětským i hokejbalovým hřištěm, Státním archivem a je v blízkosti 3. Základní školy Rakovník. Areál mateřské školy se skládá ze tří budov, u kterých byl v roce 2015 dokončen projekt Snížení energetické náročnosti objektu a čerpáním finanční podpory Operačního programu životního prostředí bylo realizováno zateplení všech budov.

Předškolní vzdělávání se organizuje převážně pro děti ve věku od 3 do 6 až 7 let, nejdříve však od 2 let. Usilujeme o vhodné Podmínky vzdělávání pro všechny děti.

Identifikační údaje

Název mateřské školy:

Mateřská škola Průběžná Rakovník

Sídlo:

Průběžná 2312, 26901 Rakovník

IČO:

00875457
Statutární zástupce - ředitelka mateřské školy:

Bc. Radka Sabová

Právní forma:

příspěvková organizace

Zřizovatel:

Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26918 Rakovník

Webové stránky:

www.msprubezna.cz

Datová schránka:

kwmiaja

Telefonní kontakty:

+420 313 517 326, +420 601 391 212

Email:

ms@msprubezna.cz

ms.prubezna@wo.cz

Bankovní spojení (školné/stravné):

35-540277369/0800

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Radek Folda

+420 603 428 497