DĚTI V POHYBU

Podpora sportu u dětí předškolního věku

Impulsem ke vzniku projektu byla studie o upadání celkové fyzické zdatnosti dětí, snižování úrovně jejich všeobecných pohybových schopností a dovedností, oslabení imunity.

Hlavní cílem projektu je podpora zdravého a aktivního způsobu života v dalších životních etapách člověka, prevenci úrazovosti, nadváhy a obezity, seznámení se s různými druhy sportů, psychická i fyzická pohoda.

Většině rodičů během Home office nebo pracovní doby nad osmihodinový rámec nezbývá na aktivity s dětmi dostatek času. V praxi se setkáváme, že kritickým obdobím pro pohybový rozvoj dětí bývá přechod z MŠ do základní školy, kde několik hodin setrvávají ve statické pozici.

Uvědomujeme si, že dítě předškolního věku potřebuje mnoho aktivního pohybu, který je pro něj přirozený. Tuto zkušenost využíváme pro podporu formování kladného vztahu dítěte k pohybu přirozenou formou. Formou hry je motivujeme k různým sportům, které podporují rozvoj jejich obratnosti, koordinace a vede ke spolupráci kolektivu.

Úkoly projektu:

  • Motivovat děti k uvědomělému zařazování pohybové aktivity do denního režimu.
  • Zvýšit úroveň pohybových dovedností dětí a pomoc získat kladný vztah k pohybu a sportu.
  • Aktivně zapojit všechny dětí bez čekání a prostojů.
  • Objevit děti s nadáním.
  • Upevňovat a rozšiřovat spolupráce s místními sportovními kluby, rodiči a veřejností (vzájemné předávání pozitivních zkušeností).
  • Využít odbornou kvalifikaci učitelek mateřské školy Průběžná Rakovník získanou vzděláváním v oblasti sportu předškolních dětí.

Rozvoj pohybových schopností a dovedností podporujeme např: Vícedenním zimním pobytem na horách, Vícedenním letním pobytem v přírodě, Sportovními dny pro děti a rodiče, Sportovním kroužkem, Plaváním, Solnou jeskyní aj.