DĚTI V POHYBU

Vlastní projekt Mateřské školy Průběžná Rakovník se sportovním zaměřením podporuje pohyb a sport dětí předškolního věku.

Impulsem ke vzniku projektu byla studie o upadání celkové fyzické zdatnosti dětí, snižování úrovně jejich všeobecných pohybových schopností a dovedností, oslabení imunity.

Hlavní cílem projektu je podpora zdravého a aktivního způsobu života v dalších životních etapách člověka, prevenci úrazovosti, nadváhy a obezity, seznámení se s různými druhy sportů, psychická i fyzická pohoda.

Uvědomujeme si, že dítě předškolního věku potřebuje mnoho aktivního pohybu, který je pro něj přirozený. Tuto zkušenost využíváme pro podporu formování kladného vztahu dítěte k pohybu přirozenou formou. Formou hry je motivujeme k různým sportům, které podporují rozvoj jejich obratnosti, koordinace a vede ke spolupráci kolektivu.

Projekt DĚTI V POHYBU využívá dílčí projekty a aktivity Děti na startu, Se sokolem do života, Cykloturistický/zimní pobyt, dle organizačních možností plavání nebo solnou jeskyni.

Úkoly projektu:

  • Motivovat děti k uvědomělému zařazování pohybové aktivity do denního režimu.
  • Zvýšit úroveň pohybových dovedností dětí a pomoc získat kladný vztah k pohybu a sportu.
  • Aktivně zapojit všechny dětí bez zbytečných prostojů.
  • Objevit děti s nadáním.
  • Upevňovat a rozšiřovat spolupráce s místními sportovními kluby, rodiči a veřejností (vzájemné předávání pozitivních zkušeností).
  • Využít odbornou kvalifikaci učitelek mateřské školy Průběžná Rakovník získanou sebevzděláváním v oblasti pohybových aktivit předškolních dětí.