Ochrana osobních údajů (GDPR) - sdělení

Škola: Mateřská škola Průběžná Rakovník

IČO: 00875457
se sídlem: Průběžná 2312, 269 01 Rakovník
zastoupená: Bc. Radkou Sabovou

sděluje tímto, že funkci pověřence pro ochranu osobních údajů bude od 1. července 2019 vykonávat:

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Jan Mudra
E-mailová adresa: jan.mudra@sms-sluzby.cz
Číslo mobilního telefonu: +420 728 609 270

Směrnice o nakládání s osobními údaji je k dispozici v kanceláři mateřské školy.

V Rakovníku dne 1. července 2019 Bc. Radka Sabová