Šablony II

V rámci programu Šablony II   Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání získala mateřská škola finanční podporu v hodnotě 420 tis. Kč na podporu oblasti ICT  a rozvoje předmatematické gramotnosti dětí předškolního věku Hravá matematika. V rámci projektu jsme finanční podporu využili na organizaci a realizaci projektových dnů s odborníky v mateřské škole i mimo ni. Sdílení zkušeností během návštěv v jiných mateřských školách. Byly pořádány besedy pro rodiče i veřejnost.

Navíc jsme rozšířili vybavení didaktických pomůcek o 20 tabletů, dva 3boxy (variabilní projektory) a robotické včely Beebot. Dva roky děti naplňovaly stanovené cíle a prohlubovaly předmatematickou gramotnost s využitím ICT technologií ve výchově a vzdělávání.