Máme velkou radost, že IT vybavení naší MŠ bylo smysluplně využíváno mimo jiné i herně-diagnostickou aplikací Myška pro děti ve věku 5-7let. Těší nás, že jsme se zapojili do pilotní studie "Adaptivní diagnostika školní zralosti" ve spolupráci s Psychologickým ústavem Akademie věd ČR a Pedagogicko-psychologickou poradnou STEP s. r. o.