Operační program Jan Amos Komenský

20. 09. 2023
3horqc9ay3_____OP JAK

Od 1. července 2023 jsme zapojeni do Operačního programu Jan Amos Komenský s názvem projektu Dětský svět kouzel. Snažíme se zlepšovat kvalitu výchovy a vzdělávání, což bude s finanční dotací mnohem intenzivnější. Prostředky využíváme na:

-Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ (učitelé i provozní zaměstnanci),

-Inovativní vzdělávání dětí v MŠ a

-Odborně zaměřená tematická a komunikativní setkávání v MŠ.

Předpokládaný termín ukončení projektu je 30.6.2025.