Šablony III - Radostné poznávání

Mateřská škole byla registrována do programu Šablony III, který pokračuje po podpoře v Šablonách II.

I v letošním školním roce využíváme vzdělávání s rozšířením ICT (tablety, 3boxy, 3panel, robotické včely Bee bot).

Předškolní děti se vzdělávání s podporou rozvoje matematických představ, rozšiřování slovní zásoby, rozumových čtenářských a dalších oblastí. Všechny děti během dvou let trvání projektu se budou aktivně účastnit projektových dnů v MŠ i mimo MŠ.

Rodiče našich dětí mohou využívat během odborně zaměřených tematických setkávání s rodiči externího odborníka.